พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะผู้บริหาร นำโดย นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา กองลูกเสือจิตอาสา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ สืบสานปณิธานทำดีด้วยหัวใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ภายในพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุล / ภาพ
นนทกาล รูปเอี่ยม งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / ข่าว