อยุธยาวิทยาลัยถ่ายทอดศิลปะการแสดง หน้าพระเมรุมาศจำลอง


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ค่ำวันที่ 26 ต.ค. 60 ที่ บริเวณลานหน้าพระเมรุมาศจำลอง ภายในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของภาคประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายภารกิจให้กับคณะครู นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้นำศิลปะการแสดง มาถ่ายทอดการแสดงให้ประชาชนได้รับชม เพื่อเป็นการถ่ายทอดถึงพระปรีชาสามารถด้านดนตรี และพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้.

ปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุล / ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / ข่าว