อยุธยาวิทยาลัยร่วมแข่งขันเวทีนานาชาติ การแข่งขันชีว-วิทย์ การแพทย์นานาชาติ ครั้งที่ 15 เกาหลีใต้


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ด.ช. ธนากร พุทธรักษา และ ด.ช. สิริวัต หันตรา นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน Bio contest in Seoul การแข่งขันชีว-วิทย์ การแพทย์นานาชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยชุงบุก ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2560 โดยมี นางสุธาสินี เนคมานุรักษ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดูแลนักเรียน จัดโดย มูลนิธิวิทยาศาสตร์ชีวภาพศตวรรษที่ 21 ( 21st Century Life Science Foundation) ของสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพฮันกุก ( Hankook Life Sciences Institute, HLS) .
 
สุธาสินี เนคมานุรักษ์/ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย.