การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จัดทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
          รับสมัคร 1 – 24 พฤศจิกายน 2560
          วันสอบ วันอาทิตย์ที่  10 ธันวาคม  2560
                   ระดับประถมศึกษา สอบ เวลา  9.00 – 11.00 น.
                   ระดับมัธยมศึกษา   สอบ เวลา  9.00 – 11.30 น.
ค่าสมัคร
          ประเภทบุคคล คนละ 80 บาท
          ประเภททีม     ทีมละ  240  บาท  (ทีมละ 3 คน)
 
          สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
                   โทร 035-243399 ต่อ 148 หรือ 089-0803323