งานนักการภารโรงและแม่บ้าน 1.11.60


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

1. ตกแต่งหญ้ารอบสนามฟุตบอลและตัดหญ้าหลังอัฒจรรย์
2. เทปูทิทิ้งขยะด้านทางเข้าประตูสระน้ำ
3. ตัดหญ้าบ้านผู้อำนวยการ