พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ากฐินให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถวายพระภิกษุ สามเณร และบำรุงพระอาราม ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยธนาคารและลูกค้าประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมถวายปัจจัย เพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง.
/ / / / / / 

สันติราษฎร์ เรียนงาม/ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย