งานนักการภารโรงและแม่บ้าน 2.11.60


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ภาพชุด งานนักการภารโรงและแม่บ้าน 2.11.60
1. โรยปุ๋ยและรดน้ำสนามฟุต
2. ดูแลพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน
3.แม่บ้านสระน้ำตัดหญ้ารอบนอกบริเวณสระน้ำ