พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสา กองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ต.ท่าวาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา  วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาเทศบาล นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน สมาคม สโมสร มูลนิธิ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง  โอกาสนี้ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารสันติราษฎร์ เรียนงาม นำนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ช่วยเชิญพวงมาลาของผู้ร่วมพิธี เพื่อแสดงความระลึกถึงวีรกรรม และความเสียสละของทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1.
สันติราษฎร์ เรียนงาม/ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย