งานนักการภารโรงและแม่บ้าน 14.11.60


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่ม 1 นายชะลอ  เททรายหลังโรงอาหาร
กลุ่ม 2 นายธนชาติ ปูตัวหนอนโรงจอดรถครู
กลุ่ม 3 นายชาญชัย  ทำความสะอาดทางเข้าโรงเรียนแถบอาคารอเนกประสงค์
กลุ่ม 4 นายถมยา หากะวี ทำฝาครอบบ่อไขมันหลังโรงอาหาร ทำความสะอาดท่อในสนาม