เด็กเก่ง เด็กดี ศรีอยุธยา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูคนเก่ง คนดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดี ตามโครงการ “เด็กเก่ง เด็กดี ศรีอยุธยา” เป็นผู้มีจิตอาสาทำความดี ช่วยเหลือสังคม ดังนี้
1. นายธนาวุธ กรอบจินดา (น้องเจ) คนเข็นรถไปส่งคุณยาย
2. นายกิตติชัย สมญาณ (น้องโป้ง) คนขับรถพาคุณยายไปส่ง
นักเรียนทั้ง 2 คน ได้ทำความดี ช่วยเหลือคุณยายเข็นรถ ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับการแชร์เรื่องราว ความมีน้ำใจของน้องนักเรียนทั้งสองคนผ่านโลกโซเชียล และมีคนชื่นชมให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก.
ขอบคุณภาพ/ข่าว : สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา