ดาวน์โหลด App ตรวจสอบการมาเรียน (สำหรับมือถือที่ใช้แอนดรอยด์)


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนได้จัดทำเว็บไซต์สำหรับดูการมาเรียน มาสาย ขาดเรียน และสรุปการมาเรียนของนักเรียนได้ที่ www.ayw.ac.th/info หรือดาวน์โหลด Application ไปลงในมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอย โดยฉายที่บาร์โค้ดแล้วดาวน์โหลดไปติดตั้ง หรือใช้มือถือเข้าที่ www.ayw.ac.th/ayw.apk ดาวน์โหลดไปติดตั้ง 

Tags: