ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รวมพลังจิตอาสา kick off กำจัดผักตบชวา “คลองสวยน้ำใส หน้าบ้านน่ามอง” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เช้าวันนี้ (4 ธ.ค.60) นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน kick off กำจัดผักตบชวา “คลองสวยน้ำใส หน้าบ้านน่ามอง” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จัดขึ้นโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอยุธยา และท้องถิ่น โอกาสนี้คณะครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พร้อมลูกเสือโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ คลองชลประทาน 3 ขวา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บรรเทาความเดือดร้อนด้านปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความรักของประชาชน และทุกภาคส่วนของรัฐ-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมใจสืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวง ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และเป็นการแสดงออกถึงพลังของจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
//////
ว่าที่ ร.ต.ศักดา สาพิมาน / ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / รายงาน