การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประเภท เซปักตะกร้อ รอบคัดเลือกภาคกลางเขต 1


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นักกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประเภท ตะกร้อ ประเภททีมชุด รอบคัดเลือกภาคกลางเขต 1 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักกีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัล ดังนี้
                1.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เซปักตะกร้อ ประเภททีม (หญิง)
                2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เซปักตะกร้อ ประเภททีม (ชาย)
จัดการแข่งขันโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระหว่างวันที่  24 พ.ย.-5 ธ.ค. ที่ผ่านมา.
/ / / / / /
พงษ์พันธ์  ติยะบุตร/ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย