พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.18 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 โอกาสนี้ นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำคณะผู้บังคับบัญชา,นักศึกษาวิชาทหาร กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีดังนี้ กองพันที่3 เดินประกอบอาวุธ กองพันที่6 วิ่งมือเปล่า และการแสดงในพิธีเปิด แฟนซีดริว ณ มณฑลทหารบกที่18 ค่ายอดิศร จ.สระบุรี ในวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา.