ภาพบรรยากาศ แข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ม.4


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นักเรียนระดับชั้น ม.4 แข่งขัน Spelling Bee สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอเนกประสงค์(ตึกวิทยาศาสตร์) มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและประทับใจ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชนนิกานต์  สามสี /ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย/รายงาน