ทีมนักกลอนอยุธยาวิทยาลัย รางวัลชมเชยอันดับ 1 ประชันกลอนสดระดับประเทศ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ทีมนักกลอนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นตัวแทนภาคกลางเข้าประชันกลอนสดระดับประเทศ เนื่องในวันนักกลอน วันที่ 10 ธันวาคม จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย โดยได้รับรางวัลชมเชยอันดับ1 ประกอบด้วย

1.นายรัตนชัย  พรรณสาร ชั้น ม.5/1
2.นางสาวปัณณพร  จุ้ยสาย  ชั้น ม.5/1
3.นายเลิศณรงค์   อายินดี  ชั้น ม.5/13
4.นางสาววิภาดา  มอญเกิดแก้ว  ชั้น ม.4/4  

ฝึกซ้อมโดย คุณครูมันทนี  บุญฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย