ชมรมนาฏอโยธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมงาน“ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560”


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ชมรมนาฏอโยธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมงาน“ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม นี้ เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเมืองมรดกโลก ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยทำการแสดง ณ เวทีสานสัมพันธ์อยุธยานานาชาติ เมื่อเร็วๆนี้
 
/ / / / / / / 

ว่าที่ร.ต.หญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ/ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย/รายงาน