ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
- คะแนนสอบแข่งขันประถมศึกษา_นอกเขต(เรียงตามลำดับ)
- คะแนนสอบแข่งขันประถมศึกษา_ในเขต(เรียงตามลำดับ)
- คะแนนสอบประเภททีม_ประถม
- ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์_ประถม

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: