ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
- คะแนนสอบแข่งขันมัธยมศึกษา_นอกเขต(เรียงตามลำดับ)
- คะแนนสอบแข่งขันมัธยมศึกษา_ในเขต(เรียงตามลำดับ)
- คะแนนสอบประเภททีม_มัธยม
- ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์_มัธยม

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: