ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (เรียงตามห้องสอบ)


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (เรียงตามห้องสอบ)
- คะแนนสอบแข่งขันมัธยมศึกษา_นอกเขต(เรียงตามห้องสอบ)
- คะแนนสอบแข่งขันมัธยมศึกษา_ในเขต(เรียงตามห้องสอบ)
- คะแนนสอบประเภททีม_มัธยม
- ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์_มัธยม

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: