ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (เรียงตามห้องสอบ)


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (เรียงตามห้องสอบ)
- คะแนนสอบแข่งขันประถมศึกษา_นอกเขต(เรียงตามห้องสอบ)
- คะแนนสอบแข่งขันประถมศึกษา_ในเขต(เรียงตามห้องสอบ)
- คะแนนสอบประเภททีม_ประถม
- ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์_ประถม

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: