ส.ค.ส.2561


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

สวัสดีปีใหม่ใจเปี่ยมสุข

นิราศทุกข์ปีจอขอสดใส

เจริญก้าวหน้า...โชคดี...มีชัย

กอปรการใดสมหวังดั่งใจปอง

         บทประพันธ์  มันทนี  บุญฤทธิ์