ประกาศร่าง TOR ซื้อหลอดไฟฟ้า LED พร้อมติดตั้งทดแทนหลอดเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รูปภาพของ niramon

ประเภทข่าว: 

ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 11 มกราคม 2561
สามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โทรศัพท์  035 - 243399
โทรสาร  035 - 323892
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

AttachmentSize
TOR LED_1_2.pdf602.77 KB
TOR LED_2_2.pdf1.33 MB
Price_LED.pdf72.07 KB

Tags: