กิจกรรมทดสอบความรู้ทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

กิจกรรมทดสอบความรู้ทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ  

ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น.

 

รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่ 

รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3  เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย   เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ได้รับเกียรติบัตรทุกคน

 

วันรับสมัคร  3 – 23 มกราคม 2561  

สถานที่สมัคร กลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 8 ชั้นล่าง หรือ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ อาคาร 19 ชั้น 2

ประชาสัมพันธ์การสอบ  www.ayw.ac.th

ผู้ประสานงานการสอบ 08-3077-4809,08-1570-6784

Tags: