รางวัล Complimentary Award การแข่งขันการทดลองวิทยาศาสตร์ทางชีว-ชีวการแพทย์ นานาชาติ ครั้งที่ 15


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

 เช้าวันที่ 15 มกราคม 2561 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มอบรางวัล Complimentary Award จากการแข่งชันการแข่งขันการทดลองวิทยาศาสตร์ทางชีว-ชีวการแพทย์ นานาชาติ ครั้งที่ 15 ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม ที่ผ่านมา และแสดงความยินดีกับครู นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่
               1.เด็กชายสิริวัติ  หันตรา ชั้น ม.3/1
               2.เด็กชายธนากร พุทธรักษา ชั้น ม.3/1
โดยมีคุณครูสุธาสินี เนคมารนุรักษ์ เป็นครูผู้ควบคุม