การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเด็กชายภวัติ แย้มวงษ์ ม.3/3 ได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัด และลำดับ 2 ระดับภาค และเด็กชายคณณ ใคร่ครวญขจร ชั้น ม.3/2 ได้ลำดับที่ 3 ของจังหวัด
 
สุธาสินี เนคมารนุรักษ์/ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. /ข่าว