รางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู พ.ศ.2561 ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

แสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"
 
ว่าที่ ร.ต.บุญญาธิการ  รอดคำ / ภาพ