โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) EGAT Green Learning Awards 2017


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)  ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 ในวันที่ 20 มกราคม 2561
โดยมีนายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม และนางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม(MOU) และมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ยังได้พาคณะผู้บริหารและครูเข้าชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อีกด้วย.

ณัฐมน สุชัยรัตน์ / ภาพ
งาน ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว