ประกาศผลทดสอบความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (ประเภททีม) (แก้ไข25/01/61)


รูปภาพของ kanyarat

ประเภทข่าว: 

กราบขออภัยมาที่นี้ เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงขอปประกาศผลทดสอบความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (ประเภททีม) ดังนี้

โดยลำดับที่ 1-5 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จะส่งผลการสอบอย่างเป็นทางการไปยังโรงเรียนที่จะได้รับรางวัล

เมื่อทำโล่รางวัลชนะเลิศเสร็จสิ้น

หากมีขอสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติ่ม ติดต่อครูนันทวัตน์ 084-337-2732

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: