ประกาศผลทดสอบความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (ประเภทเดี่ยว)(แก้ไข 24/01/61)


รูปภาพของ kanyarat

ประเภทข่าว: 

ผู้ที่ได้รับรางวัลคือลำดับที่ 1-10 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จะส่งผลการสอบอย่างเป็นทางการไปยังโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลเมื่อทำโล่รางวัลชนะเลิศเสร็จสิ้น

หากมีขอสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติ่ม ติดต่อครูนันทวัตน์ 084-337-2732

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: