โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยศึกษาดูงานโรงงานไฟฟ้า และคณะวิทยาศาสตร์ มก.


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรพินท์ เจียรถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561.

//เพจ ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย//