ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560
สอบวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00-10.30 น.
สถานที่สอบโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: