ฝึกภาคสนาม นศท.ปี 3 สะท้อนภาพลักษณ์ “สมาร์ท รด.”


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายฝึก นศท.  ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.สระบุรี มทบ.18 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม ที่ผ่านมา โดยปีนี้มี นศท.ทั้งชายและหญิงเข้ารับการฝึกอย่างเข้มข้นและสมจริง  บนพื้นฐานของความปลอดภัย และมีการกวดขันวินัยเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์  “สมาร์ท รด.” นศท.ที่ผ่านกระบวนการฝึกวิชาทหารเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศต่อไป.

สันติราษฎร์  เรียนงาม / ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว