โรงเรียนสมุทรปราการศึกษาดูงาน PLC


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

29 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสมุทรปราการ ในการศึกษาดูงาน PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,งานด้านคุณธรรมจริยธรรม  และการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ,โรงเรียนพระราชทาน  เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ และจากการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป.

 

รดามณี  สายพัฒนะ / ภาพ

งาน ปชส. อ.ย.ว. / รายงาน