ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา และ นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา.

ว่าที่ ร.ต.บุญญาธิการ  รอดคำ / ภาพ
งาน ปชส. อ.ย.ว./ข่าว