โค้งสุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ทุกพรรคผุดไอเดียสร้างสรรค์ผลงานลูก “ชาติเสือ”


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เช้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจัดให้มีการหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปี 2561 ซึ่งมีผู้สมัครลงเลือกตั้งจำนวน 3 พรรค ขับเคี่ยวรณรงค์การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่งประกอบไปด้วย พรรคชาติเสือ 4.0 เบอร์ 1ผู้ลงสมัครประธานนักเรียน นาย พสธร เลิศสถิตย์วงศ์ (กอล์ฟ), พรรคเพื่อรบ พบเพื่อพัฒนา A.Y.W เบอร์ 2ผู้ลงสมัครประธานนักเรียน นาย ฐิรภัทร ยอดเสนี (นอร์ธ) , พรรคชาติเสือร่วมใจ อยุธยาวิทยาลัยพัฒนา เบอร์ 3 ผู้ลงสมัครประธานนักเรียน นาย ธนภัทร อ่อนละออ (กล้อง)

ซึ่งสภานักเรียนเป็นองค์กรนักเรียนองค์กรหนึ่ง ซึ่งเป็นกลไกลสำคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรมและเป็น องค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยมีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคม.
AYW TV/ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / รายงาน