มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ม.5 ประจำปีการศึกษา2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายสุุรสิทธิ์ โมกขเสน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ม.5 ประจำปีการศึกษา2560 พร้อมชื่นชมในความรับผิดชอบและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดปีการศึกษา 2560