คณะประธานมูลนิธิวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรุงโซล เกาหลี


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

9 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะ Dr Chung, Ku Min และคณะประธานมูลนิธิวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรุงโซล เกาหลี (21st century life science foundation republic of Korea) โอกาสมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย.

สุธาสินี เนคมานุรักษ์ /ภาพ
ปชส.  อ.ย.ว. / ข่าว