ประกาศรับสมัคร นักเรียนที่สนใจ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ Exchange student Program


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ประกาศรับสมัคร นักเรียนที่สนใจ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ Exchange student Program

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. นักเรียนกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2, 3   โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
  2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  3. นักเรียนและครอบครัวสามารถรับดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนจากเกาหลี
  4. นักเรียนสามารถไปแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนSeoul Gookgwain school (ประเทศเกาหลีใต้)

สิ่งที่จะได้รับ

  1. ความรู้และประสบการณ์
  2. เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเกาหลี
  3. พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
  4. รู้จักเพื่อนใหม่ในต่างแดน ฯลฯ

นักเรียนที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครที่ ครูสุธาสินี  เนคมานุรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 เบอร์โทร 081-2973658