วิ่ง 113 ปี อยุธยาวิทยาลัย มินิมาราธอน


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เช้าวันนี้ 3 มีนาคม 2561 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย รุ่น 2520/2522 จัดการแข่งขันโครงการวิ่ง 113 ปี อยุธยาวิทยาลัย มินิมาราธอน 10 กม. และ วิ่งฟันรัน 5 กม. วิ่งบนเส้นทาง ประวัติศาสตร์ผ่านโบราณสถาน และสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน และนักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ,หาทุนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน มอบรายได้บางส่วนเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไป และนักเรียนไม่จำกัดเพศ  วัย การศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน

AYW TV / ภาพ
ปชส. อ.ย.ว./ข่าว