พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 วันอยุธยาวิทยาลัย (113 ปี)


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เช้าวันที่ 3 มีนาคม 2561 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น พ.ศ.2520/2522 พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมนำโดยนายชูถิ่น จุลทรัพย์ เลขาธิการสมาคมฯ และ ดร.สมศักดิ์ ชโลธร อุปนายกสมาคมฯ ,ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ ผู้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระอ​งค์ก่อตั้งโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เนื่องในการจัดงานวันอยุธยาวิทยาลัย (113 ปี) ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย.
AYW  TV/ภาพ
งาน ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว