ชาติเสือคืนถิ่น วันอยุธยาวิทยาลัย (113 ปี)


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ค่ำวันที่ 3 มีนาคม 2561 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น พ.ศ.2520/2522 ,คณะกรรมการบริหารสมาคมนำโดยนายชูถิ่น จุลทรัพย์ เลขาธิการสมาคมฯ และ ดร.สมศักดิ์ ชโลธร อุปนายกสมาคมฯ ,ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน “ชาติเสือคืนถิ่น” เนื่องในการจัดงานวันอยุธยาวิทยาลัย (113 ปี) ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ในงานนี้ คณะผู้จัดงานได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้แก่
1.นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คนที่ 37
2.พลเอก ดร. เทพพงศ์  ทิพยจันทร์  ปลัดกระทรวงกลาโหม,นายกสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
3.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AYW TV /ภาพ
งาน ปชส. อ.ย.ว. /ข่าว