มัคคุเทศก์จิตอาสาต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนมิตรภาพ BFE


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดย ครูอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล และครูอดิศักด์ นุชประยูร นำนักเรียนในชุมนุม Senior Guide คือ ด.ช.สรเมส เมตตาวิหารี และ ด.ช. ภัคพล ขันธบรรพ นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปฏิบัติให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและเป็นมัคคุเทศก์จิตอาสาให้กับคณะแลกเปลี่ยนมิตรภาพ BFE  จากภาค 5050 ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จากชมรมโรตารี พระศรีสุริโยทัย โดยเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา,นั่งช้างชมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,วัดพระศรีสรรเพชญ์,วัดพระราม และวัดหน้าพระเมรุ เป็นที่น่าชื่นชมและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมาก.

อรรณพ จิวราห์ศรีสกุล/ภาพ
ปชส. อ.ย.ว./ข่าว