งานวัฒนธรรมญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ adisak

ประเภทข่าว: 

ตามความเป็นจริงงานทะนะบะตะ จะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือน 7 หรือจะตรงกับเดือนกรกกฎาคม ของไทย
ในช่วงเวลานั้นชาวไทยยังอยู่ในภาวะเศร้าโศก จึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะจัดงานรื่นเริงทางกลุ่มแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นจึงจัดกิจกรรมทะนะบะตะขึ้น ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
โดยมีจุดประสงค์การจัดงาน
1. ให้นักเรียนนอกแผนการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น การทำกิจกรรม ทาบงวัฒนธรรมที่มีการเขียนขอพรในวันดังกล่าว
2.ให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 และนักเรียน กิจกรรมชุมนุมวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ทำกิจกรรม ฝึกการคิดเป็นกระบวนการและการทำงานเป็นทีม

Tags: