กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์


รูปภาพของ mathayw

ประเภทข่าว: 

วันที่ 5-6 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ไปศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี
 

Tags: