วันที่ 5-6 มีนาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบูรณ์


รูปภาพของ mathayw

ประเภทข่าว: 

วันที่ 5-6 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การจัดทำหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนเพชรพิยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี

Tags: