กิจกรรมสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ


รูปภาพของ adisak

ประเภทข่าว: 

ประมวลภาพ การรับมอบรางวัล 19 กุมภาพันธ์ 2560
สืบเนื่องในวันที่ 28 มกราคม 2561 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ได้สำเสร็จแล้ว มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลของโรงเรียนเป็นถ้วยรางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร

Tags: