มัคคุเทศก์จิตอาสาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ต้อนรับคณะตำรวจจากฮ่องกงและคณะตำรวจจากนครเซินเจิ้น


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดย ครูสิเรียม  แชหมื่อ และครูจิตติภาภรณ์  เตรียมทนะ นำนักเรียนในแผนการเรียนภาษาจีน  ได้แก่ นายดุสิต บริสุทธิ์ และนางสาวณิชกานต์ ดอกกุหลาบ นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและเป็นมัคคุเทศก์จิตอาสาให้กับคณะตำรวจจากฮ่องกง พร้อมด้วยคณะตำรวจจากนครเซินเจิ้น โดยเข้าชมความงดงามของวัดมหาธาตุ และวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่น่าชื่นชมและสร้างความประทับใจให้กับคณะนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเสริมทักษะของนักเรียนให้ผู้นำเที่ยวในระดับท้องถิ่น และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการนำเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีอีกด้วย.

สิเรียม แชหมื่อ / ภาพ
งาน ปชส. อ.ย.ว./ข่าว