รวมพลคนเพลง เพลงพื้นบ้านภาคกลาง


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะครู นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมและสืบทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง รวมพลคนเพลง  เพลงพื้นบ้านภาคกลาง ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 

 

ซึ่งงานนี้มีการจัดสัมมนา “แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง” วิทยากรที่มีชื่อเสียง อาทิ  แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์,พ่อโกมินทร์ พูลเขตร์กิจ,กำนันสำเริง คนฑา,พ่อสุรัชพงศ์ จินดาเลิศ,ผศ.ศรีเวียง ตรัยชิละสุนทร,แม่ศรีนวล ขำอาจ โดยมี อาจารย์เอนก นาวิกมูล เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ ผลงานสมาคมฯ กิจกรรมการอบรมทั้ง 7 ค่าย ,การแสดงจากผู้เข้าอบรมเพลงพื้นบ้านทั้ง 7ค่าย เพลงทรงเครื่อง เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย เพลงเรือ ลำตัด และ เพลงอีแซว จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย.

 

หทัยรัตน์  ศรีประเสริฐ/ภาพ

งาน ปชส. อ.ย.ว./รายงาน