กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แก่รุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องทำความรู้จักซึ่งกันและกันอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกับรุ่นพี่ม.6 อีกด้วย
 
คัมภีรดา ภู่ทอง ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์//ข่าว-ภาพ